ระบบข้อมูลกลางด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการจัดการความปลอดภัยการจัดงานวิ่งประเภทถนน

อ่านแล้ว 184 ครั้ง

โครงการร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) พัฒนาระบบข้อมูลกลางด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการจัดการความปลอดภัยการจัดงานวิ่งประเภทถนน โดยประเมินความเพียงพอ และการบริหารจัดการเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและทรัพยากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดการความปลอดภัยในการจัดงานวิ่งประเภทถนน 

CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)