ระบบข้อมูลกลางด้านความเสี่ยงของนักวิ่ง

อ่านแล้ว 219 ครั้ง

โครงการร่วมกับบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบข้อมูลกลางด้านความเสี่ยงของนักวิ่ง โดยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของนักวิ่งผู้สมัครงานแข่งขันวิ่งมาราธอนในประเทศไทย เพื่อคัดกรองและจัดการความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินในการเข้าร่วมงานวิ่ง 
CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)